Uit de oude doos, deel 1

We vieren dit jaar ons 70 jarig jubileum! Dan is het leuk om de archieven eens in te duiken.
Zo zijn alle notulen bewaard gebleven.
Nieuwsgierig hoe het toneeljaar er in 1947 uit zag? Je leest het hieronder:

DE KWEKWESSCHUDDERS
Jaarverslag: 1947

Direct na onze vorige jaarvergadering in de lunchroom van Hemmelder beginnen we met de repetities van het dramatische stuk:”PASTOOR BONIS”van Henriette van Tol
Hetgeen door het bestuur in samenwerking met de heer Gaalman(regieseur) in de hedendaagse tijd wordt omgezet en een nieuwe naam werdt gegeven n.l. De strijd van ons volk.
Dit stuk wat toneeltechnies op een zeer hoog peil staat getuige het feit dat het nog onlangs door het Rotterdams toneeelgezelschap onder de naam: Geestelijken in het verzet, werdt gespeeld stelde hoge eisen aan onze amateurs.
Toen echter na een vlotte maar zware studie het stuk in het parochiehuis op de planken werdt gebracht klopte echter alles als een bus. Het succes was dan ook verzekerd en twee uitverkochte zalen waren het gevolg.
Na deze uitvoeringen breekt er voor onze vereniging een tijd van rust aan, er wordt nog eenmaal vergaderd en het bestuur word uitgebreid met de heer Antoon Vischedijk en W. Bebseler.
Er breekt een belangrijke tijd voor ons aan want willen wij voortgaan met het brengen van actuele en goede stukken dan zullen wij nu moeten trachten om te komen tot Het gemengde toneel.

Met meneer pastoor worden de onderhandelingen geopend welke b ij het begin op vele moeilijkheden stuiten die ook door het bestuur niet worden onderschat.
Er word echter in Sept. een overeenkomst berijkt zodat we aan ons eerste gemengde stuk kunnen gaan denken wel wordt tussendoor nog een klein blijspel gebracht n.l. “Baas Pompelmoes redt het vaderland” doch het grote stuk moet nog komen.

Op de vergadering van15 0kt. 1947 waarnaar alle leden lang hebben uitgezien wordt het nieuwe stuk bekend gemaakt n.l. “De gebr. Kalkoen” De dames D Nijland, M Brugging, en Tr Ter Elst,
waren de eerste vrouwenrollen vertolkt

De studie werdt ter hand genomen en vlotte zeer goed. Hoewel we tijdens de repetieties wel enig succes verwachten van ons eerste gemengde stuk heeft dit echter onze verwachtingen ver overtroffen. Twee totaal uitverkochte zalen en een groot aantal staanplaatsen brachten ons een applaus zoals we dat nog niet gewend zijn geweest. Het was tevens het bewijs voor ons dat het goede toneel hier in Delden grote belangstelling heeft.
De aanvragen om nieuwe stukken waren al onderweg toen de laatste opvoering nog gespeeld moest worden.

Ten laatste kozen we het stuk “Boerenstrijd”welk stuk wij zullen spelen in ons mooie Twentsche dialect een moeilijke opgaaf die we echter met steun van onze regiesuer tot een goed einde zullen brengen.
De opvoeringen zullen plaatsvinden op 25 en 28 April maar de opkomst was niet zo groot als de vorige keer. Het verdienstelijkespel mocht er echter wel zijn in alle opzichten terwijl het decor een bijzondere vermelding verdient Zonder andere meedewerkers van het decor te kort te doen moge echter wel vermeld dat Joh. Vrielink en B ten Voorde tijd nog moeite hebben gespaard,
en het resultaat alle andere decors heeft overtroffen.
Wat het stuk opzichzelf betreft kan zonder overdrijving gezegd worden dat wij met dit soort stukken het Twentche toneel een grote dienst bewijzen en verdient het zeker aanbeveling ook in de toekomst meerdere van dergelijke stukken in de Twentche taal op de planken te brengen.
De Kwekweschudders hebben het seizoen 1947 hiermede afgeslotenen zijn van plan op de ingeslagen weg door te gaan

Was getekend:
H ten Doeschate

De Kwekweschudders bestaan 70 jaar!

Kwekweschudders 8

Vlak na de Tweede Wereldoorlog besloot een groep mannen in Delden een toneelvereniging op te richten.
In het begin waren alleen mannelijke spelers welkom, maar later kwam daar verandering in.
Nog altijd wordt er jaarlijks een toneelvoorstelling op de planken gebracht.
Natuurlijk is er in de loop der jaren nog wel meer veranderd aan de uitvoeringen, maar één ding is altijd hetzelfde gebleven: De voorstelling worden (grotendeels) in het dialect opgevoerd.
Dit toneeljaar vieren we dus ons 70 jarige jublileum! Hoe we dat precies doen kunt u lezen op onze website, facebookpagina en het Hofweekblad.
Uiteraard brengen wij in januari een nieuw stuk op de planken. In onze agenda vindt u onze speeldata. We hopen u in ons jubileumjaar te mogen begroeten bij één van onze voorstellingen!