In 2023 op de planken het Blijspel Den Heet’n Stool (originele titel de hete stoel vertaling Han Manrho)

Na twee coronajaren waarin we als toneelvereniging de Kwekweschudders niet hebben kunnen spelen. kunnen we nu aankondigen dat er via de site van stadscentrum het parochiehuis online kaarten gereserveerd kunnen worden voor het toneelstuk Den Heet’n stool. Speeldata zondag 29 januari, zaterdag 4 februari en zondag 5 februari met aanvang 20:00 uur. Entree 10 euro. Kaarten ook in losse verkoop bij de kassa voor aanvang.

Beschrijving van het toneelstuk

Jan woont met zijn nicht Inge en huishoudster Truus op zijn boerderij in Delden. Zijn neef en diens vrouw zijn eigenaars van een slechtlopende antiekzaak. Ze komen alleen als ze iets van hem nodig hebben. Als Jan van zijn recent overleden zuster een kostbare antieke stoel erft en ze vermoeden dat er nog wel meer te halen valt, start de jacht op de erfenis. Nicht Inge kan ook wel een extraatje gebruiken. De beerput gaat helemaal open en ze krijgen samen hun rechtvaardige loon en dat hebben ze niet in de laatste plaats te danken aan de ijverige huishoudster.

Bonbons in luxe verpakking

De Kwekweschudders zijn er weer klaar voor! Op 25 en 26 januari en op 1 en 2 februari spelen wij het ondeugende blijspel “Bonbons in luxe verpakking”, geschreven door Ria de Looze-Lafeber.

Wanneer geef je iemand een luxe doos bonbons…… Om iets goed te maken? Als zomaar een attentie of om een gesprek leuk in te leiden…..? En dan wie geeft bonbons aan wie…? Ach, soms is elk gebaar op elk moment verkeerd uit te leggen. Probeer dan nog maar eens uit te leggen wat de bedoeling is. Als u nu weet dat in dit stuk een “goed” echtpaar, een “zakenrelatie”, een huishoudster die teveel helpt, een zogenaamde tante en een onmogelijke neef voorkomen, dan begrijpt u dat het onmogelijk is hier meer uitleg over te geven en kunt u beter maar gewoon komen kijken.

Wij spelen in Stadscentrum het Parochiehuis in Delden, aanvang 20.00 uur. Kaarten kosten € 10,00 en zijn verkrijgbaar aan de kassa. Reserveren is niet nodig.

De repetities zijn in volle gang

De Kwekweschudders spelen jaarlijkse voorstelling in 2019 niet

Al maanden waren we in voorbereiding op het traditionele optreden, maar moeten noodgedwongen een streep door de voorstellingen halen. Helaas hebben we door gezondheids- en privéomstandigheden de repetities gestaakt en daarop moeten besluiten in februari 2019 niet op de planken te gaan staan in Stadscentrum het Parochiehuis met de jaarlijkse toneelvoorstelling.
We kunnen ondanks deze teleurstelling toch terugkijken op een mooie periode. We hebben in 2018 een divers toneelaanbod laten zien. Aan begin van het jaar de goed bezochte en het door jong en oud gewaardeerde toneelstuk Zwarte Droeven. Gevolgd door deelname aan het jaarlijkse straatfestival en in november in samenwerking met vele anderen een grote Blasiusrevue georganiseerd ter ere van het 900 jaar H. Blasius in Delden.
Tussen al deze activiteiten door werd er druk gerepeteerd voor de nieuwe voorstelling in februari. De afgelasting voelt voor ons als een enorme teleurstelling, maar we hadden het gevoel niet te kunnen voldoen aan de verwachtingen van ons trouwe publiek. We hebben besloten om ons nu vol te gaan richten op deelname aan het straatfestival in september 2019 en de toneelvoorstelling van begin 2020.

Nog even en we staan weer op de planken!

Op dit moment wordt er druk gerepeteerd om de laatste twee weekenden van januari weer een mooie voorstelling op de planken te kunnen brengen. Dit jaar hebben wij gekozen voor de komedie “Zwarte droeven”, geschreven door Herman van der A. Een schrijver waar we al vaker een stuk van hebben gespeeld en altijd garant staat voor komische ontwikkelingen. Zo ook deze keer.
Het verhaal speelt zich af op een druivenkwekerij. In het hoogseizoen maakt de eigenaar Willem Kers gebruik van zwartwerkers. Dit gaat al jaren goed, totdat de FIOD langs komt. Het gevolg is natuurlijk een aantal komische ontwikkelingen, waar wie kan hem redden?
Kom het zien op 20, 21, 27 of 28 januari in Stadscentrum het parochiehuis aan de Langestraat 79 in Delden. De entree bedraagt € 10,00 (inclusief een consumptie). De kaarten zijn te reserveren via info@kwekweschudders.nl of op de avond zelf te koop aan de kassa. In de pauze vind er een verloting plaats. Voorafgaand aan de voorstelling kunt u loten kopen. In de pauze kunt u dan zien of u in de prijzen bent gevallen. We hopen u te zien bij een van de voorstellingen!

Kwekweschudders kijken terug op vijf geslaagde voorstellingen

De Kwekweschudders kijken terug op vijf geslaagde voorstellingen.
Op dinsdag 17 januari was de aftrap met de generale repetitie. Deze werd ook dit jaar weer bezocht door de vrijwilligers van de Zonnebloem. De reacties na afloop waren zeer positief en gaven de spelers extra energie voor de volgende vier voorstellingen.
Het eerste weekend zat de zaal niet vol, maar het enthousiasme bij het publiek was er niet minder om. De positieve reactie die ook tijdens deze avond waren te horen hebben veel mensen bereikt, want het tweede weekend konden we voor twee volle zalen spelen.
Ook deze twee avonden waren er alleen maar positieve reacties. Erg fijn om waardering te krijgen voor al het harde werken en de mensen weer een leuke avond te hebben bezorgd. Op naar het volgende stuk!

Beloofd is beloofd

Nog een paar weken en dan staan de Kwekweschudders weer op de planken van Stadscentrum het Parochiehuis!
Dit jaar spelen wij voor u de plattelandskomedie “Beloofd is beloofd” van J. Hemmink-Kamp.
De titel beloofd is beloofd slaat op de belofte die een meisje van 13 jaar op het sterfbed van haar moeder zou hebben gemaakt om voor altijd voor haar vader te zorgen. Nu is ze de 40 gepasseerd en draagt nog steeds zorg voor haar vader, die een humeurige oude man is geworden. Maar nu de post steeds meer kaarten voor haar bezorgt met ‘veel liefs’ erop, begint de vader onraad te ruiken. Is er een vrijer in het spel en hoe moet dat als ze wil trouwen? Wie gaat er dan voor hem zorgen. Het was toch beloofd is beloofd….
U kunt de voorstelling bekijken op 21, 22, 28 en 29 januari aanvang 20.00 uur. Kaarten kosten € 10,00 (inclusief een consumptie) en zijn verkrijgbaar aan de kassa of te reserveren via info@kwekweschudders.nl.

De Kwekweschudders zijn volop in beweging

Ook voor de Kwekweschudders zit de vakantie er weer op! Dit betekent dat er weer druk gerepeteerd wordt voor onze voorstellingen die wij eind januari weer op de planken zullen brengen.
Daarnaast komt het jaarlijkse Cultureel Straatfestival weer in zicht. Op zondag 18 september staat Delden weer bol van de activiteiten waar de Kwekweschudders ook aan deel zullen nemen. Dit jaar krijgen we steun van een aantal Kwekweschuddertjes in de dop. Deze kinderen hebben toneel les gehad van onze regisseuse Marit Karst en zijn door ons benaderd om mee te spelen.
Er is genoeg te doen in Delden, dus zeker het bezoeken waard!
Op zaterdag 1 september is het vernieuwde Parochiehuis geopend voor belangstellenden. De gebruikers van het gebouw zullen zich die avond presenteren. Ook de Kwekweschudders zijn op deze avond aanwezig.
We hopen u te zien!

Kwekweschudders klaar voor première!

Afgelopen dinsdag hebben we onze generale repetitie van “No Nonsens” (“Midlifcrisis en andere Non-sens, geschreven door Jos Schepers), gespeeld voor de vrijwilligers van de Zonnebloem. De avond was weer een groot succes, voor zowel het publiek als de spelers. Er werd veel gelachen in de zaal en de spelers bleken klaar te zijn voor het echte werk.
Zaterdagavond 23 januari spelen we de eerste voorstelling. We vieren dit jaar ons 70 jarig jubileum en zullen dit niet ongemerkt voorbij laten gaan. Zo worden er voor de voorstelling oude foto’s getoond en is oud materiaal in te zien. Ook zijn de oudleden uitgenodigd om dit jubileum met ons te vieren.
Wilt u ook komen kijken? In onze speelagenda kunt u zien wanneer we spelen en hoe u aan kaarten kunt komen. We hopen u te mogen begroeten!
IMG_1505_1

Uit de oude doos, deel 1

We vieren dit jaar ons 70 jarig jubileum! Dan is het leuk om de archieven eens in te duiken.
Zo zijn alle notulen bewaard gebleven.
Nieuwsgierig hoe het toneeljaar er in 1947 uit zag? Je leest het hieronder:

DE KWEKWESSCHUDDERS
Jaarverslag: 1947

Direct na onze vorige jaarvergadering in de lunchroom van Hemmelder beginnen we met de repetities van het dramatische stuk:”PASTOOR BONIS”van Henriette van Tol
Hetgeen door het bestuur in samenwerking met de heer Gaalman(regieseur) in de hedendaagse tijd wordt omgezet en een nieuwe naam werdt gegeven n.l. De strijd van ons volk.
Dit stuk wat toneeltechnies op een zeer hoog peil staat getuige het feit dat het nog onlangs door het Rotterdams toneeelgezelschap onder de naam: Geestelijken in het verzet, werdt gespeeld stelde hoge eisen aan onze amateurs.
Toen echter na een vlotte maar zware studie het stuk in het parochiehuis op de planken werdt gebracht klopte echter alles als een bus. Het succes was dan ook verzekerd en twee uitverkochte zalen waren het gevolg.
Na deze uitvoeringen breekt er voor onze vereniging een tijd van rust aan, er wordt nog eenmaal vergaderd en het bestuur word uitgebreid met de heer Antoon Vischedijk en W. Bebseler.
Er breekt een belangrijke tijd voor ons aan want willen wij voortgaan met het brengen van actuele en goede stukken dan zullen wij nu moeten trachten om te komen tot Het gemengde toneel.

Met meneer pastoor worden de onderhandelingen geopend welke b ij het begin op vele moeilijkheden stuiten die ook door het bestuur niet worden onderschat.
Er word echter in Sept. een overeenkomst berijkt zodat we aan ons eerste gemengde stuk kunnen gaan denken wel wordt tussendoor nog een klein blijspel gebracht n.l. “Baas Pompelmoes redt het vaderland” doch het grote stuk moet nog komen.

Op de vergadering van15 0kt. 1947 waarnaar alle leden lang hebben uitgezien wordt het nieuwe stuk bekend gemaakt n.l. “De gebr. Kalkoen” De dames D Nijland, M Brugging, en Tr Ter Elst,
waren de eerste vrouwenrollen vertolkt

De studie werdt ter hand genomen en vlotte zeer goed. Hoewel we tijdens de repetieties wel enig succes verwachten van ons eerste gemengde stuk heeft dit echter onze verwachtingen ver overtroffen. Twee totaal uitverkochte zalen en een groot aantal staanplaatsen brachten ons een applaus zoals we dat nog niet gewend zijn geweest. Het was tevens het bewijs voor ons dat het goede toneel hier in Delden grote belangstelling heeft.
De aanvragen om nieuwe stukken waren al onderweg toen de laatste opvoering nog gespeeld moest worden.

Ten laatste kozen we het stuk “Boerenstrijd”welk stuk wij zullen spelen in ons mooie Twentsche dialect een moeilijke opgaaf die we echter met steun van onze regiesuer tot een goed einde zullen brengen.
De opvoeringen zullen plaatsvinden op 25 en 28 April maar de opkomst was niet zo groot als de vorige keer. Het verdienstelijkespel mocht er echter wel zijn in alle opzichten terwijl het decor een bijzondere vermelding verdient Zonder andere meedewerkers van het decor te kort te doen moge echter wel vermeld dat Joh. Vrielink en B ten Voorde tijd nog moeite hebben gespaard,
en het resultaat alle andere decors heeft overtroffen.
Wat het stuk opzichzelf betreft kan zonder overdrijving gezegd worden dat wij met dit soort stukken het Twentche toneel een grote dienst bewijzen en verdient het zeker aanbeveling ook in de toekomst meerdere van dergelijke stukken in de Twentche taal op de planken te brengen.
De Kwekweschudders hebben het seizoen 1947 hiermede afgeslotenen zijn van plan op de ingeslagen weg door te gaan

Was getekend:
H ten Doeschate

De Kwekweschudders bestaan 70 jaar!

Kwekweschudders 8

Vlak na de Tweede Wereldoorlog besloot een groep mannen in Delden een toneelvereniging op te richten.
In het begin waren alleen mannelijke spelers welkom, maar later kwam daar verandering in.
Nog altijd wordt er jaarlijks een toneelvoorstelling op de planken gebracht.
Natuurlijk is er in de loop der jaren nog wel meer veranderd aan de uitvoeringen, maar één ding is altijd hetzelfde gebleven: De voorstelling worden (grotendeels) in het dialect opgevoerd.
Dit toneeljaar vieren we dus ons 70 jarige jublileum! Hoe we dat precies doen kunt u lezen op onze website, facebookpagina en het Hofweekblad.
Uiteraard brengen wij in januari een nieuw stuk op de planken. In onze agenda vindt u onze speeldata. We hopen u in ons jubileumjaar te mogen begroeten bij één van onze voorstellingen!